Daleko od města...

... se můžeme potkat jinak.

Chalupa se stodolou v prostoru malé vesničky Stružinec na Jistebnicku u Tábora nabízí možnost tvorby, odpočinku a vzdálení se od hluku měst. Vytváříme prostor, kam mohou lidé přijet a soustředit se na svou uměleckou činnost. Zároveň jako Naplaveno chceme, aby tu po sobě něco zanechali. Ať už jako vzpomínku v místních srdcích nebo kousek jiného náhledu na věc, výstavu či otisk ve formě trvalého objektu. Mezi pastvinami a lesy je dostatek prostoru na to se potkat, ať už sami se sebou nebo s dalším člověkem, bez skrývání se v cizotě města. 


Luboš Fendrych, Karolína Plachá a Tereza Lišková založili v únoru 2019 spolek Naplaveno, z.s. , který má za cíl podporovat a vytvářet kulturu na Jistebnicku a v okolí, spojovat umělce a místní obyvatele formou rezidenčních pobytů, rozvíjet řemesla organizováním tvůrčích dílen a vzdělávat skrze přednášky a semináře.

Vytváříme kulturní akce na Jistebnicku a okolí. Dovezli jsme na Stružinecký masopust netradiční Roztocké masky, které se spojily s místními v pestrý průvod. Organizujeme tvůrčí dílny a vzdělávací akce, divadelní kroužek a příměstský tábor. Nabízíme rezidenční pobyty pro umělce. Pořádáme koncerty ve stodole, bytová divadla ve světnici. A pronajímáme naše prostory.